Menü Forumlar Popüler İçerikler Arama
Böbrek Fonksiyon Testleri

Böbrek Fonksiyon Testleri

Böbrek Fonksiyon Testleri, İnsan vücudunda böbrek organının ana vazifesi zararlı maddeler ve aşırı suyun vücuttan atılabilmesi için idrar meydana getirmektir. Bu sayede kan basıncı ve kan yapımı kontrolü sağlarken, kemik yapımına da katkı sağlamaktadır. Bir diğer görevi ise su, sodyum, potasyum, hidrojen, bikarbonat, kalsiyum, fosfor, magnezyum gibi maddelerin vücutta dengeli bulunmasını sağlamak, diğer bir deyişle sıvı-mineral dengesini kurmaktır. Üre, ürik asit, kreatinin gibi metabolizma artıklarının; İlaç, toksin ve metabolitlerin detoksifikasyonunu ve vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Kan basıncının ayarlanması için var olan hormon benzeri etkiye sahip, Renin-anjiotensin sistemi, renal prostaglandinler ve renal kallikrein-kinin sistemleri ile hayati önem taşımaktadır. Ekstrasellüler (Hücre dışı) sıvı hacminin düzenlenmesine; eritropoietin, D vitamini ile metabolizmaya yardımcıdır. Peptit hormonları ve bazı hafif zincirler, beta2-mikroglobülin gibi küçük molekül ağırlıklı proteinlerin yıkımını sağlar ve glukoneogenez, lipid metabolizmasına yardımcıdır.
 • Akut ya da kronik böbrek yetmezliği;
 • Sıvı-elektrolit dengesizliği;
 • Hematolojik sistem bozuklukları ve kardiyovasküler sistemde olumsuzluklar;
 • Hipertansiyon;
 • Solunum sisteminde görülen Asidoz sebepli kussmaul solunum ve Hiperventilasyon neticesinde parsiyel karbondioksit basıncı düşmesi;
 • İştahsızlık, bulantı, kusma, ishal, üremik toksinler, ağızda amonyak kokusu olması, bağırsaklarda kanama ve iritasyon, kanda pıhtılaşma sorunu, Konstipasyon olması;
 • Sinir sisteminde Konfüzyon ve farklı seviyelerde bilinç kaybı, Hallüsinasyonlar ve ileri derecede kişilik değişiklikleri;
 • Halsizlik, cilt renginde toprak rengine dönüklük ve solma, deride üre kristalleri nedeniyle kaşıntı olması ve inatçı hıçkırık nöbetleri şikâyetleri;
Gibi durumlarda böbrekfonksiyon testleri (İdrar ve kan analizleri olarak iki farklı grup test) yapılmaktadır.

Kan Testleri


Serum Na, K, Cl, HCO3, kreatinin ve üre azotu (BUN) düzeyleri böbrek fonksiyonlarını incelemek üzere için en çok yapılan testlerdir. BUN kandaki üre azotu olup; fazla protein alımı, aminoasit infüzyonu, hızlı katabolizma, tetrasiklin ya da steroid (Kortizon) alımı, akut rahatsızlıklar gibi nedenlerle böbrek hastalığı henüz başlamadan kanda artabilir. Normalde BUN / kreatinin oranı 10/1'dir. Bu değerin 10'dan büyük olduğunun saptanması, Ekstrasellüler sıvı hacminde azalışın bir bulgusu olabilir. Yine bu değerin orantılı artışı böbrek yetmezliği göstergesi sayılmaktadır.

Sağlıklı bir insandaki parametreler ve ölçüm sonuçlarının normal değeri aşağıdaki gibi olmalıdır.
 • Na 135-145 mEq/lt
 • K 3,5-5 mEq/lt
 • Cl 95-105 mEq/lt
 • HCO3 22-26 mEq/lt
 • Kreatinin 0,5-1,2 mEq/lt
 • BUN 10-20 mg/dl
 • Üre 20-40 mg/dl

İdrar Analizi


Renal (Böbreklerle ilgili) ya da sistemik bir hastalık varlığını, türünü ve gidişatını tahminde kullanılan basit, ancak oldukça önemli bir testtir.
 • Dansite: Sağlam böbrekte dansite 1008-1030'tür.
 • İdrar pH'ı: Genellikle asittir (PH 5-6).
 • Osmolarite: Erimiş partiküllerin sayısıyla orantılıdır.
 • Proteinüri: Duyarlı yöntemler kullanılırsa, 150 mg/gün proteinüri bulunabilir.
 • Hücresel elemanlar: Eritrosit, lökosit, eozinofil, tübül veya yassı epitel hücresi, bakteri, mantar veya malin hücreler içerebilir.
 • Silendirler: Eritrosit, Balmumu, Granüler, Lökosit ve geniş silendir olmalarına göre farklı değerlendirilir.
 • Bakteriüri: Bir sahada 10'un üzerinde canlı bakteri görülmesi gerçek bir enfeksiyonun belirtisidir.
 • Kristaller: Sistin kristalleri sistinüri tanısında önemlidir. Yuvarlak görünümdeki tübül epitelleri renal enfeksiyonda görülebilir.
İdrar normal şartlarda üreterler yoluyla mesaneye gelmekte ve belirli miktara ulaşıncaya dek burada toplanmaktadır. Ardından sfinkter uyarılmakta ve üretra yolu ile atılmaktadır. İnsanda ortalama günlük ultrafiltrat miktarı 150-180 lt. İken, günlük idrar miktarı 1200-1500 ml'dir. Glomeruler filtrasyon hızı ise normal şartlarda dakikada 120 ml iken bu hız 50 ml'nin altına düşerse, böbrek yetmezliği meydana gelmektedir.

GF değerinin ölçülmesinde en çok kreatinin klirensi kullanılmakta ve iki ayrı yöntemle (24 saat idrar toplanarak ve sadece seruma bakılarak) yapılmaktadır:
Son Güncelleme : 20.01.2024 14:10:01
Böbrek Fonksiyon Testleri ile ilgili bu madde bir taslaktır. Madde içeriğini geliştirerek Herkese açık dizin kaynağımıza katkıda bulunabilirsiniz.
Facebook Twitter Pinterest whatsapp
Böbrek Fonksiyon Testleri Yorumları
şifre

1 Yorum Yapılmış "Böbrek Fonksiyon Testleri"
GF değerinin ölçülmesinde en çok inülin klirensi kullanılır,kreatin değil
Doktor . 29.12.2016
1 YANITI GÖRÜNTÜLE
Böbrek Hastalıklarına Hangi Bölüm Bakar
Böbrek Hastalıklarına Hangi Bölüm Bakar
Böbrek hastalıklarına hangi bölüm bakar, böbrek hastalıkları toplumda pek çok kişiyi etkileyen, yaşam kalitesini bozan bir dizi rahatsızlık olarak etkili olmaktadır. Erken dönemde tanısı yapılan böbrek hastalıklarında, ileri aşamadaki komplikasyon ri...
Böbrekte Kortikal Kist
Böbrekte Kortikal Kist
Böbrekte kortikal kist, Böbreklerde çok sıkça rastlanan bir kist çeşididir. Böbrekte, renal korteks denilen yerde bulunduğu için kortikal kist diye adlandırılmıştır. Böbrek yapısının dış kısmına doğru büyüme eğilimi gösteren sıvı dolu bir kesecik şek...
Sol Böbrek Ağrısı
Sol Böbrek Ağrısı
Sol böbrek Ağrısı, Böbrek ağrılarının birçok nedeni bulunmaktadır. Bu ağrılar kimi zaman her iki böbrekte, kimi zamansa tek böbrekte görülen sorunlardan kaynaklanmaktadır. Fakat tek böbrekte görülen böbrek hastalıklar belirtilerini oldukça geç göster...
Böbrek Üşütmesi
Böbrek Üşütmesi
Böbrek üşütmesi, böbreklerin soğuk hava şartlarında olumsuz olarak etkilenmesiyle birlikte yapmış olduğu işlevleri yerine getiremeyecek hale gelmesi, böbreklerin soğuk olarak tüketilen gıdalardan, soğuk olarak tüketilen sudan olumsuz olarak etkilenme...
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri, Böbrek kumu dökme fosfat, oksalat ve sistin kristallerinin idrar içerisine erimeden atılması durumunda kristalüri kısaca yani kum dökme olayı gerçekleşmektedir. Erime özelliği olmayan kalsiyum, oksalat tuzları haline dö...
Böbreklere Hangi Bölüm Bakar
Böbreklere Hangi Bölüm Bakar
Böbreklere hangi bölüm bakar, İnsan yaşamının en önemli serveti sağlıklı bir hayat sürdürebilmektir. Bizler yaşamımız boyunca birçok hastalıkla mücadele ederek gerek mikroplarla gerekse ağrı ve sızılarımızla savaş halindeyizdir. İşte bu yaşamımızın i...
Böbreklere Stent Takılması
Böbreklere Stent Takılması
Böbreklere Stent Takılması, Stent, cerrahi müdahale sırasında, böbreklerden mesaneye idrarın geçişinden emin olmak amacıyla üretere yerleştirilen ince içi boş olan bir tüpe verilen isimdir. Tüpü yerinde tutmak ve yerinden oynamasını engellemek için J...
Gebelikte Böbrek Ağrısı
Gebelikte Böbrek Ağrısı
Gebelikte böbrek ağrısı, şüphesiz hemen hemen her annenin az da olsa çektiği sıkıntılardan biridir. Çünkü gebelik sırasında annenin organlarına binen yük bebekle birlikte dahada artış göstermektedir. Fakat gebelik döneminde görülen böbrek ağrıların e...
Sabahları Böbrek Ağrısı
Sabahları Böbrek Ağrısı
Sabahları Böbrek Ağrısı, Böbrekler vücudumuzun işleyişinde filtre görevi görmektedir. Böbrek kaburgaların hemen alt kısmında bulunan, karın boşluğunun yanında yer alan organ olarak bilinmektedir. Böbreklerimiz vücudun üretmiş olduğu zararlı maddeleri...
Böbrek Kumu Nasıl Dökülür
Böbrek Kumu Nasıl Dökülür
Böbrek kumu nasıl dökülür, böbrek kumu dökme yani kristalüri oksalat, fosfat, sistin ve ürat kristallerinin idrarın içerisine erimeden atılmalarıyla gerçekleşir. İdrarın içeriğinde eriyen kalsiyum oksalatın erime özelliği bulunmayan kalsiyum oksalat ...
Böbrekte Kist Tehlikelimidir
Böbrekte Kist Tehlikelimidir
Böbrekte kist tehlikeli midir sorusuna vücutta hangi organ olursa olsun işlevi dışında farklı her durum tehlikelidir. Böbrekteki kistte tehlikeli olup ciddi Uzman doktorlar tarafından teşhisi yapılmalı ve tedavi edilmelidir. Böbrekte çok hassasiyet i...
Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer
Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer
Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer, Böbrek taşı hastaları hayatları boyunca hiç görmedikleri kadar ağrılar çekmektedir. Bu ağrılar taşların boyutlarından dolayı birçoğu kimselerde tedavi süreleri uzun olduğundan çok uzun bir süre bu böbrek taşı ağrıların...

 

Böbrek Hastalıklarına Hangi Bölüm Bakar
Böbrekte Kortikal Kist
Sol Böbrek Ağrısı
Böbrek Üşütmesi
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri
Böbreklere Hangi Bölüm Bakar
Böbreklere Stent Takılması
Gebelikte Böbrek Ağrısı
Sabahları Böbrek Ağrısı
Böbrek Kumu Nasıl Dökülür
Böbrekte Kist Tehlikelimidir
Böbrek Taşı Ağrısı Nasıl Geçer
Sağ Böbrek Ağrısı
Böbrek Genişlemesi Zararları
Böbrek İflası
Böbrek Değerleri
Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar Kaç Yıl Yaşar
Böbrekte Sızlama
Böbrek Küçülmesi
Böbrek Şişmesi
Böbrek Üstü Bezi Hastalıkları Belirtileri
Böbrekte Su Birikmesi
Böbrek Küçülmesi Neden Olur
Böbrek Ağrısı Nasıl Olur
Böbrek Büyümesi Tedavisi
Böbrek Kumuna Ne İyi Gelir
Böbrek Hastaları Ne Yememeli
Eşkina Balık Taşı
Böbrek Kanaması
Böbrek Üşütmesine Ne İyi Gelir
Popüler İçerik
Sağ Böbrek Ağrısı
Sağ Böbrek Ağrısı
Sağ Böbrek Ağrısı: İnsan vücudunda tıpkı bir filtre görevi gören böbrekler sağda ve solda olmak üzere kaburgaların bittiği kısımda karnın arkasında ye...
Böbrek Genişlemesi Zararları
Böbrek Genişlemesi Zararları
Böbrek Genişlemesi Zararları, Böbrek insan vücudunda sağlığı düzenleyen bir organ olarak bilinmektedir. Böbrek kişilerin vücudundaki zararlı atıkları ...
Böbrek İflası
Böbrek İflası
Böbrek iflası, günümüzde birçok insanda görülen ve birçok şekilde kendisini gösteren bir sorundur.  Genellikle çocuklarda bu hastalık görülememekted...
Böbrek Değerleri
Böbrek Değerleri
Böbrek değerleri, böbreklerin fonksiyonlarını yerine getirip getirmediğini ortaya koyan verilerdir. Bunun belirlenmesi için kreatinin testi yapılır. Ö...
Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar Kaç Yıl Yaşar
Böbrek Yetmezliği Olan Hastalar Kaç Yıl Yaşar
Böbrek yetmezliği olan hastalar kaç yıl yaşar sorusuna cevaplar içeren bir makale sunuyoruz. Kronik böbrek yetmezliği, böbrek fonksiyonlarının daimi o...
Böbrekte Sızlama
Böbrekte Sızlama
Böbrekte Sızlama, Böbrek dediğimizde direk akla gelen ilk şey sağlığımız olmaktadır. Böbrekler vücudumuzun yaşam kaynağı olup sağlıklı bir şekilde ile...
Böbrek Küçülmesi
Böbrek Küçülmesi
Böbrek küçülmesi, genellikle yapılan bazı ameliyatlar sonrasında kişilerde görülebilmektedir. Bu durumun yanında bazen böbrekte görülen farklı hastalı...
Popüler İçerik Son Forum Konuları Yardım Sayfaları  
Böbrek Hastalıklarına Hangi Bölüm Bakar
Böbrekte Kortikal Kist
Sol Böbrek Ağrısı
Böbrek Üşütmesi
Böbrek Kumu Dökme Belirtileri
Böbrek Agrisi
Böbrek Ağrısı doktora gittim ilk taş var dedi mesanende atman gerekiyoo dedi
Böbrekte Stend
Böbrekte Stend İn Kalma Süresi
Hakkımızda  
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Son Forum Konuları
Böbrek Agrisi
Böbrek Ağrısı doktora gittim ilk taş var dedi mesanende atman gerekiyoo dedi
Böbrekte Stend
Böbrekte Stend İn Kalma Süresi
Yardım Sayfaları
Hakkımızda  
Tıbbi Sorumluluk Reddi  
Gizlilik Politikası  
Çerez (Cookie) Politikası
Güvenlik Politikası
Bizimle İletişime Geçin
Forumlar
Site Haritası
Feed
Sitede yer alan haber ve içeriklerin tüm hakları saklıdır ve buradaki bilgiler sadece bilgilendirme amaçlı olup, kullanımına, uygulanmasına, satın alınmasına, delil gösterilmesine veya tavsiye edilmesine aracılık etmez. Sitemizdeki bilgiler, hiç bir zaman kesin bilgi kaynağı olmayıp, kullanıcılar tarafından eklenmiştir veya yorumlanmıştır. Buradaki bilgiler sitemizin asıl görüşlerini içermeyebileceği gibi hiçbir taahhüt ve tavsiye yerine de geçmez.
Ocak - 2024