Akut Böbrek Yetmezliği Tedavisi
26 Haziran 2024

Akut Böbrek Yetmezliği Tedavisi


Akut Böbrek Yetmezliği (ABY), böbrek fonksiyonlarındaki ani kayıplar sonucu, ürelerin vücuttan atılmasını engelleyen ve vücuttaki sıvı ile elektrolit dengesini bozan bir durumdur. Bu hastalık sonucunda böbrek fonksiyonlarının kaybı ile idrar atımı gerçekleştirilemez. Buna bağlı olarak da üre azotu ve serum kreatinin miktarında artış görülür.

Tedavi Süreci

ABY hastalarında sıvı, elektrolit, asit-baz ve nitrojen dengesi destekleyici yöntemlerle sağlanamadığında renal replasman tedavisine başlanması gerekmektedir. Günümüzde üç önemli renal replasman tedavisi yaygın olarak kullanılmaktadır:
  • İntermitan (aralıklı) hemodiyaliz (HD)
  • Periton diyalizi (PD)
  • Sürekli arteriyovenöz hemofiltrasyon (SAVH)

Hemodiyaliz

ABY için en sık uygulanan renal replasman tedavisi, İntermitan hemodiyalizdir. Bu tedavi, nitrojenli atık madde oluşumunun hızına ve sıvı yüklenmesinin tolere edilmesine göre değişkenlik göstermektedir. Oligoanürik hastalarda haftada üç seans, dört saat HD tedavisi genellikle yeterli olmaktadır. Bunun yanı sıra, önemli düzeyde rezidüel böbrek fonksiyonları olan hastalarda bu seansların sayısı azalabilmektedir veya ağır hiperkatabolizması olan ya da aşırı sıvı yüklenmesini tolere edemeyen hastalar için her gün HD gerekebilmektedir.

Damara Ulaşım

Akut durumlarda geniş çaplı bir damara ulaşım için femoral, subklaviyan veya internal juguler venin çift lümenli kateter ile perkütan kanülasyonu ve cerrahi olarak Scribner şantının yerleştirilmesi olmak üzere iki yöntem kullanılmaktadır.

Antikoagülasyon

HD tedavisinin en önemli dezavantajlarından biri antikoagülasyon gereksinimidir. Kanama riski yüksek veya aktif kanaması olan hastalarda antikoagülasyonsuz hemodiyaliz yapılmalıdır.

Diyalizer

Sentetik membranların yüksek ultrafiltrasyon katsayısı, yüksek solüt klirensi ile daha biyouyumlu olmaları gibi avantajları bulunmaktadır.

Diyalizat

Akut hastalar için uygun olmayan diyalizatlar, kronik olgularda kullanılmaktadır.

Komplikasyonlar

Diyaliz esnasında en fazla hipotansiyon görülmektedir.

Periton Diyalizi

Akut böbrek yetmezliği hastalarında periton diyalizi, vasküler giriş sorunu bulunuyorsa, hemodinamik durumu bozuk ve antikoagülasyonun tehlikeli olduğu durumlarda en iyi renal replasman tedavi yöntemidir. Ancak, yakın bir tarihte cerrahi işlem geçirmiş olan hastalar için periton diyalizi uygun görülmemektedir. Periton diyalizinin önemli dezavantajları şunlardır:
  • Önemli protein kaybı
  • Peritonit riski
  • Hidrotoraks
  • Hiperglisemi ve elektrolit anormallikleri
  • Diyafragmayı yükselterek solunum sıkıntısına sebebiyet vermesi
  • Hastayı immobilize etmesi

Sürekli Arteriyovenöz Hemofiltrasyon

Sürekli arteriyovenöz hemofiltrasyon ve buna benzer başka tedavi yöntemleri yoğun bakım ünitelerinde oluşan böbrek yetmezliği hastalıklarının tedavisinde giderek daha sık uygulanmaktadır. Bu tedavi yöntemi, sıvı uzaklaştırılmasında çok etkili olmasının yanı sıra, solüt klirensi iyi olmamaktadır. Hiperalimantasyon veya çeşitli amaçlarla fazla sıvı verilmesi gereken oligoanürik hastalarda en fazla istenilen tedavi yöntemlerindendir. Sürekli antikoagülasyon, arteriyel yola gereksinim duyulması ve hastanın yatağa bağlı kalması önemli dezavantajları arasındadır.

Sizden Gelen Sorular / Yorumlar

İlk soruyu siz sormak istermisiniz?

Soru Sor / Yorum Yap

şifre

Çok Okunanlar

basit kist nedir

basit kist nedir

Haber Bülteni

Popüler İçerik

Ağrısız Böbrek Taşı Düşürme

Ağrısız Böbrek Taşı Düşürme

böbrek üşütmesi nasıl anlaşılır

böbrek üşütmesi nasıl anlaşılır

Böbrek Nakli Ameliyatı Nedir ve Nasıl Yapılır?

Böbrek Nakli Ameliyatı Nedir ve Nasıl Yapılır?

Böbrekte Protein Kaçağı Nedenleri ve Tedavisi

Böbrekte Protein Kaçağı Nedenleri ve Tedavisi

Üretra Darlığı Belirtileri ve Tedavisi

Üretra Darlığı Belirtileri ve Tedavisi

Güncel

Böbrek Fonksiyonları Nelerdir?

Böbrek Fonksiyonları Nelerdir?

Güncel

Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası

Böbrek Taşı Ameliyatı Sonrası

Güncel

Böbrek Hastalığına Hangi Bölüm Bakar?

Böbrek Hastalığına Hangi Bölüm Bakar?

Böbrek Genişlemesi Tedavisi

Böbrek Genişlemesi Tedavisi

Böbrek Kanseri Evreleri Nelerdir?

Böbrek Kanseri Evreleri Nelerdir?

Böbrek Kistine Ne İyi Gelir?

Böbrek Kistine Ne İyi Gelir?